top of page

תקנון

 משלוחים - החזרים - ביטולים 

כל הרהיטים מיוצרים עם תשומת ליבנו המלאה ובכל הרגישויות הכרוכות בכך, אנחנו שמחות שאהבתם את הרהיטים שלנו
הגלישה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה - יש לקרוא את התקנון בקפידה מאחר והוא מהווה הסכם מחייב בין הגולש ובין החברה

 

ביטולים

אנחנו מייצרות את הרהיט שהזמנתם במיוחד בשבילכם – אנחנו עסק ללא מלאי מוצרים לכן:

-לא ניתן יהיה להחזיר מוצרים לאחר המשלוח.

עם זאת:

-ניתן לבטל שלושה ימים מיום ההזמנה במידה והרהיט נעשה בהזמנה אישית.

-ניתן לבטל שבועיים מיום ההזמנה במידה והרהיט הוא במידות הקטלוג.

- במקרה של ביטול העסקה יזוכה הלקוח בהחזרה לחשבון וזאת בהתאם למדיניות חברת הסליקה ולפי מדיניות ביטול העסקה של חברת האשראי. (5% פחות על כל העיסקה.)

-כדי לבטל עסקה הרוכש מתבקש לשלוח לנו מייל/וואטסאפ עם פרטי ההזמנה.

 

אחריות

תקופת האחריות - שנה אחריות כנגד שבר, התרופפות או התפוררות בחלק כלשהו עשוי עץ.

תקופת האחריות הינה מתאריך אספקת הרהיט לבית הלקוח.

תנאי האחריות:

-הפגם אינו נזק שנגרם כתוצאה מטיפול על ידי הלקוח, או על ידי גורם לא מוסמך.

-הפגם אינו נובע מטיפול בחומר לא מתאים או פגום או כתוצאה של כוח עליון או ממים, אש, חבלה,  שבר או פגיעה מכוונת או שאינה מכוונת במוצר וכו'.

-השימוש ברהיטים ובחלקיהם היה סביר.

-לא נעשה ניסיון תיקון על ידי גורם כלשהו מלבד בעלות מלאכה.

-המוצר נמצא ברשות הרוכש המקורי והוא לא נפגע כתוצאה מהעברתו ממקום למקום.

-המוצרים שלנו עשויים מעץ ויחול עליהם בלאי טבעי.

-הפגם אינו נובע מבלאי סביר עקב שימוש רגיל.

 - מובהר, והלקוח מאשר כי ידוע לו שתמונות המוצרים בעמוד הפייסבוק של החברה או בקטלוג המוצרים של החברה או באתר האינטרנט של החברה נועדו להמחשה בלבד.

-ייתכנו הפרשי גוונים בצבעים ו/או הבדלים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל.

-בכפוף לדין, בשום מקרה לא תחול על החברה ו/או על מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, מיוחד, נזק מקרי, ו/או בגין כל נזק אחר מכל סוג , לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש במוצר ו/או בביצועי המוצר.

-בכפוף לדין, המוצר ניתן לשימוש כפי שהוא. הלקוח מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכי ולדרישות הלקוח.

-מובהר, והלקוח מאשר כי ידוע לו שבמקרה והוכיחה החברה כי מקור הקלקול במוצר הוא בנזק מכוון שגרם הלקוח, החברה תהא פטורה מביצוע תיקונים של כל קלקול שנתגלה במוצר

במהלך תקופת האחריות.

-זדון או רשלנות של הלקוח, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש ובלבד שהוראות השימוש סבירות בנסיבות העניין, והכל בכפוף להוראות כל דין.

 

החברה תהא רשאית לבטל עסקה בחלקה או במלואה במקרים הבאים:
-במידה ונפלה טעות במחיר ו/או בתיאור המוצר
-אם אירעה תקלה בתקשורת אשר מנעה מהגולשים באתר שימוש תקין באתר
-במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין

החברה רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:

- אם יתברר כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הזוכים ו/או מי מהם ו/או צד ג' כלשהו.

- אם יתברר לחברה כי הרוכש עלול לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו זכה לצד ג' ו/או לסחור בו.

- הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדוא"ל אותה ציין הלקוח בעת התשלום.

במקרה זה, תבוטל הזמנה, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של הלקוח או תשיב ללקוח כל סכום ששולם בגין המוצר.
למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהא ללקוח כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה, ולרבות לעניין של נזק ו/או הפסד, כספיים ו/או מכל סוג אחר.

לשאלות ובירורים נוספים, אתם מוזמנים לפנות אלינו: –
studio@baalot-melcaha.com // מייל

WhatsApp 054-6353019  // טלפון

אבטחת מידע ופרטיות 
בעת השימוש באתר, החברה עשויה לאסוף מידע אישי מסוים לגביך, לרבות שמך, כתובת, מספר טלפון, כתובת דוא"ל אלקטרוני, פרטי חיוב (כגון פרטי כרטיס אשראי ופרטי חשבון בנק) וכל מידע אחר אשר יידרש ממך (להלן: "מידע אישי"). החברה מתחייבת לא לעשות שום שינוי במידע האישי אלא לצורכי האתר בלבד. 
החברה מקפידה על נהלי זהירות מקובלים על מנת לשמור על סודיות המידע האישי ככל האפשר ובאופן מבוקר ומשתמשת בטכנולוגיה מוצפנת .החברה תעשה כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על המידע הסודי ולא להעבירו לאף גורם זר. עם זאת, מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביו או חשיפת המידע האישי בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת החברה יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר מאובטח ושמור בידיו ו/ או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה והחברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא בין אם הוא עקיף או ישיר.

צדדים שלישיים עשויים לעשות שימוש עוגיות במחשב או במכשיר נייד כדי לשרת פרסום באמצעות אתרי האינטרנט שלנו. חברות אלה עשויות להשתמש במידע אודות הביקורים שלך באתרים אלה ובאתרי אינטרנט אחרים כדי לספק פרסומות רלוונטיות לגבי טובין ושירותים שבהם אתה עשוי להתעניין. הם עשויים גם להעסיק טכנולוגיה המשמשת כדי למדוד את האפקטיביות של פרסומות. זה יכול להתבצע על ידי אותם עוגיות או משואות אינטרנט כדי לאסוף מידע על הביקורים שלך באתרים אלה ואחרים על מנת לספק פרסומות רלוונטיות על סחורות ושירותים של עניין פוטנציאלי לך. המידע שנאסף באמצעות תהליך זה אינו מאפשר לנו או לזהות את שמך, פרטי הקשר או פרטים מזהים אישיים אחרים, אלא אם בחרת לספק אותם.


כללי
בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין הוראות סותרות באתר, יגברו תנאי תקנון זה. החברה זכאית לשנות את עלות דמי המשלוח ומחירי המוצרים, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא צורך בהודעה מוקדמת. מחירי המוצרים ומחיר המשלוח הקובעים עבור ההזמנה הינם המחירים המופיעים בעמוד אישור ההזמנה במועד אישור ההזמנה באתר (מועד התשלום).
החברה רשאית להציע מעת לעת מבצעים, הטבות והנחות ללקוחותיה והיא רשאית להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

זמן אספקה

-זמן האספקה שלנו הוא עד 20 ימי עסקים (בדרך כלל פחות).

ימי עסקים (ימים א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג, ימי חג וחול המועד).

-שילוח והתקנה כלולים במחיר – למעט אם יש צורך במנוף בהעברת הרהיט.

כמו כן מובהר כי במקרה של "הובלה חריגה", כלומר הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כוח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים, ייתכן וחברת ההובלות החיצונית תגבה תשלום נוסף.

-לשילוח בינלאומי – צרו איתנו קשר.

-אספקת המוצר ומסירתו ללקוח תתבצע רק לגבי מוצר אשר שולם.

 

 

 

 

אנחנו מבצעים הובלה לכל חלקי הארץ: 

-עלות הובלה 35 ש"ח

-הובלה והתקנה מעל 800 ש״ח ללא עלות

-ניתנת אופציית איסוף עצמי מהסטודיו - פראנצויז 12, תל אביב

bottom of page