top of page

Upcoming Events

 • סדנא למעצבות.י פנים ואדריכליות.ים
  סדנא למעצבות.י פנים ואדריכליות.ים
  יום ג׳, 23 ביולי
  בעלות מלאכה
  23 ביולי 2024, 11:00 – 13:00
  בעלות מלאכה, Franzos St 12, Tel Aviv-Yafo, Israel
  23 ביולי 2024, 11:00 – 13:00
  בעלות מלאכה, Franzos St 12, Tel Aviv-Yafo, Israel
  בואו להכיר אותנו, ביחד ניצור משהו קטן ויפה בשיטת למינציה, נכיר סוגי עץ שונים, טכניקות שונות בנגרות, ננשנש ונבלה יחד תוך כדי יצירה בעץ
 • סדנא למעצבות.י פנים ואדריכליות.ים
  סדנא למעצבות.י פנים ואדריכליות.ים
  יום ג׳, 27 באוג׳
  בעלות מלאכה
  27 באוג׳ 2024, 11:00 – 13:00
  בעלות מלאכה, Franzos St 12, Tel Aviv-Yafo, Israel
  27 באוג׳ 2024, 11:00 – 13:00
  בעלות מלאכה, Franzos St 12, Tel Aviv-Yafo, Israel
  בואו להכיר אותנו, ביחד ניצור משהו קטן ויפה בשיטת למינציה, נכיר סוגי עץ שונים, טכניקות שונות בנגרות, ננשנש ונבלה יחד תוך כדי יצירה בעץ
 • סדנא למעצבות.י פנים ואדריכליות.ים
  סדנא למעצבות.י פנים ואדריכליות.ים
  יום ג׳, 07 במאי
  בעלות מלאכה
  07 במאי 2024, 10:00 – 12:00
  בעלות מלאכה, Franzos St 12, Tel Aviv-Yafo, Israel
  07 במאי 2024, 10:00 – 12:00
  בעלות מלאכה, Franzos St 12, Tel Aviv-Yafo, Israel
  בואו להכיר אותנו, ביחד ניצור משהו קטן ויפה בשיטת למינציה, נכיר סוגי עץ שונים, טכניקות שונות בנגרות, ננשנש ונבלה יחד תוך כדי יצירה בעץ
 • סדנא למעצבות.י פנים ואדריכליות.ים
  סדנא למעצבות.י פנים ואדריכליות.ים
  יום ד׳, 10 באפר׳
  בעלות מלאכה
  10 באפר׳ 2024, 10:00 – 12:00
  בעלות מלאכה, Franzos St 12, Tel Aviv-Yafo, Israel
  10 באפר׳ 2024, 10:00 – 12:00
  בעלות מלאכה, Franzos St 12, Tel Aviv-Yafo, Israel
  בואו להכיר אותנו, ביחד ניצור משהו קטן ויפה בשיטת למינציה, נכיר סוגי עץ שונים, טכניקות שונות בנגרות, ננשנש ונבלה יחד תוך כדי יצירה בעץ
 • סדנא למעצבות.י פנים ואדריכליות.ים
  סדנא למעצבות.י פנים ואדריכליות.ים
  יום ג׳, 26 במרץ
  בעלות מלאכה
  26 במרץ 2024, 11:00 – 13:00
  בעלות מלאכה, Franzos St 12, Tel Aviv-Yafo, Israel
  26 במרץ 2024, 11:00 – 13:00
  בעלות מלאכה, Franzos St 12, Tel Aviv-Yafo, Israel
  בואו להכיר אותנו, ביחד ניצור משהו קטן ויפה בשיטת למינציה, נכיר סוגי עץ שונים, טכניקות שונות בנגרות, ננשנש ונבלה יחד תוך כדי יצירה בעץ
 • סדנא למעצבות.י פנים ואדריכליות.ים
  סדנא למעצבות.י פנים ואדריכליות.ים
  יום ה׳, 07 במרץ
  בעלות מלאכה
  07 במרץ 2024, 11:00 – 13:00
  בעלות מלאכה, Franzos St 12, Tel Aviv-Yafo, Israel
  07 במרץ 2024, 11:00 – 13:00
  בעלות מלאכה, Franzos St 12, Tel Aviv-Yafo, Israel
  בואו להכיר אותנו, ביחד ניצור משהו קטן ויפה בשיטת למינציה, נכיר סוגי עץ שונים, טכניקות שונות בנגרות, ננשנש ונבלה יחד תוך כדי יצירה בעץ
 • סדנא למעצבות.י פנים ואדריכליות.ים
  סדנא למעצבות.י פנים ואדריכליות.ים
  יום ג׳, 20 בפבר׳
  בעלות מלאכה
  20 בפבר׳ 2024, 11:00 – 13:00
  בעלות מלאכה, Franzos St 12, Tel Aviv-Yafo, Israel
  20 בפבר׳ 2024, 11:00 – 13:00
  בעלות מלאכה, Franzos St 12, Tel Aviv-Yafo, Israel
  בואו להכיר אותנו, ביחד ניצור משהו קטן ויפה בשיטת למינציה, נכיר סוגי עץ שונים, טכניקות שונות בנגרות, ננשנש ונבלה יחד תוך כדי יצירה בעץ
 • סדנא למעצבות.י פנים ואדריכליות.ים
  סדנא למעצבות.י פנים ואדריכליות.ים
  יום ה׳, 01 בפבר׳
  בעלות מלאכה
  01 בפבר׳ 2024, 11:00 – 13:00
  בעלות מלאכה, Franzos St 12, Tel Aviv-Yafo, Israel
  01 בפבר׳ 2024, 11:00 – 13:00
  בעלות מלאכה, Franzos St 12, Tel Aviv-Yafo, Israel
  בואו להכיר אותנו, ביחד ניצור משהו קטן ויפה בשיטת למינציה, נכיר סוגי עץ שונים, טכניקות שונות בנגרות, ננשנש ונבלה יחד תוך כדי יצירה בעץ
 • סדנת כיפוף בעץ למעצבות.י פנים ואדריכליות.ים
  סדנת כיפוף בעץ למעצבות.י פנים ואדריכליות.ים
  יום ג׳, 25 ביולי
  Tel Aviv-Yafo
  25 ביולי 2023, 11:00 – 13:00
  Tel Aviv-Yafo, Franzos St 12, Tel Aviv-Yafo, Israel
  25 ביולי 2023, 11:00 – 13:00
  Tel Aviv-Yafo, Franzos St 12, Tel Aviv-Yafo, Israel
  אנחנו מזמינות אתכם.ן לבקר בנגריה שלנו, ללמוד ולהתנסות בשיטה המיוחדת של כיפוף עץ שבה אנחנו משתמשות לעיצוב הרהיטים שלנו. ניצור מזכרת קטנה בטכניקת למינציה, נכיר סוגי עץ שונים, ננשנש ונבלה יחד תוך כדי יצירה בעץ. הסדנה ללא עלות, עם זאת מושקעים בה משאבים ומאמצים, במידה ואינכם יכולים להגיע נשמח להודעה מכם.
 • סדנת כיפוף בעץ למעצבות.י פנים ואדריכליות.ים
  סדנת כיפוף בעץ למעצבות.י פנים ואדריכליות.ים
  יום ג׳, 27 ביוני
  Tel Aviv-Yafo
  27 ביוני 2023, 11:00 – 13:00
  Tel Aviv-Yafo, Franzos St 12, Tel Aviv-Yafo, Israel
  27 ביוני 2023, 11:00 – 13:00
  Tel Aviv-Yafo, Franzos St 12, Tel Aviv-Yafo, Israel
  אנחנו מזמינות אתכם.ן לבקר בנגריה שלנו, ללמוד ולהתנסות בשיטה המיוחדת של כיפוף עץ שבה אנחנו משתמשות לעיצוב הרהיטים שלנו. ניצור מזכרת קטנה בטכניקת למינציה, נכיר סוגי עץ שונים, ננשנש ונבלה יחד תוך כדי יצירה בעץ. הסדנה ללא עלות, עם זאת מושקעים בה משאבים ומאמצים, במידה ואינכם יכולים להגיע נשמח להודעה מכם.
 • סדנא למעצבות.י פנים ואדריכליות.ים
  סדנא למעצבות.י פנים ואדריכליות.ים
  יום ב׳, 15 במאי
  Tel Aviv-Yafo
  15 במאי 2023, 11:00 – 13:00
  Tel Aviv-Yafo, Franzos St 12, Tel Aviv-Yafo, Israel
  15 במאי 2023, 11:00 – 13:00
  Tel Aviv-Yafo, Franzos St 12, Tel Aviv-Yafo, Israel
  בואו להכיר אותנו, ביחד ניצור משהו קטן ויפה בשיטת למינציה, נכיר סוגי עץ שונים, ננשנש ונבלה יחד תוך כדי יצירה בעץ הסדנה היא ללא עלות, עם זאת אנחנו משקיעות בה הרבה משאבים ומאמצים אנחנו מתארגנות לפי כמות האנשים, באם צץ משהו ואינכם יכולים להגיע נשמח לביטול של שבוע מראש תודה:)
 • סדנא למעצבות.י פנים ואדריכליות.ים
  סדנא למעצבות.י פנים ואדריכליות.ים
  יום ד׳, 19 באפר׳
  Tel Aviv-Yafo
  19 באפר׳ 2023, 11:00 – 13:00
  Tel Aviv-Yafo, Franzos St 12, Tel Aviv-Yafo, Israel
  19 באפר׳ 2023, 11:00 – 13:00
  Tel Aviv-Yafo, Franzos St 12, Tel Aviv-Yafo, Israel
  בואו להכיר אותנו, ביחד ניצור משהו קטן ויפה בשיטת למינציה, נכיר סוגי עץ שונים, ננשנש ונבלה יחד תוך כדי יצירה בעץ הסדנה היא ללא עלות, עם זאת אנחנו משקיעות בה הרבה משאבים ומאמצים אנחנו מתארגנות לפי כמות האנשים, באם צץ משהו ואינכם יכולים להגיע נשמח לביטול של שבוע מראש תודה:)
 • סדנא למעצבות.ים פנים ואדריכליות.ים
  סדנא למעצבות.ים פנים ואדריכליות.ים
  יום ג׳, 14 במרץ
  Tel Aviv-Yafo
  14 במרץ 2023, 11:00 – 11:05
  Tel Aviv-Yafo, Franzos St 12, Tel Aviv-Yafo, Israel
  14 במרץ 2023, 11:00 – 11:05
  Tel Aviv-Yafo, Franzos St 12, Tel Aviv-Yafo, Israel
  בואו להכיר אותנו, ביחד ניצור משהו קטן ויפה בשיטת למינציה, נכיר סוגי עץ שונים, ננשנש ונבלה יחד תוך כדי יצירה בעץ
 • סדנא למעצבות.ים פנים ואדריכליות.ים
  סדנא למעצבות.ים פנים ואדריכליות.ים
  יום ב׳, 20 בפבר׳
  Tel Aviv-Yafo
  20 בפבר׳ 2023, 11:00 – 11:05
  Tel Aviv-Yafo, Franzos St 12, Tel Aviv-Yafo, Israel
  20 בפבר׳ 2023, 11:00 – 11:05
  Tel Aviv-Yafo, Franzos St 12, Tel Aviv-Yafo, Israel
  בואו להכיר אותנו, ביחד ניצור משהו קטן ויפה בשיטת למינציה, נכיר סוגי עץ שונים, ננשנש ונבלה יחד תוך כדי יצירה בעץ
 • סדנא למעצבות.ים פנים ואדריכליות.ים
  סדנא למעצבות.ים פנים ואדריכליות.ים
  יום ג׳, 10 בינו׳
  Tel Aviv-Yafo
  10 בינו׳ 2023, 11:00 – 13:00
  Tel Aviv-Yafo, Franzos St 12, Tel Aviv-Yafo, Israel
  10 בינו׳ 2023, 11:00 – 13:00
  Tel Aviv-Yafo, Franzos St 12, Tel Aviv-Yafo, Israel
  בואו להכיר אותנו, ביחד ניצור משהו קטן ויפה בשיטת למינציה, נכיר סוגי עץ שונים, ננשנש ונבלה יחד תוך כדי יצירה בעץ הסדנה היא ללא עלות, עם זאת אנחנו משקיעות בה הרבה משאבים ומאמצים אנחנו מתארגנות לפי כמות האנשים, באם צץ משהו ואינכם יכולים להגיע נשמח לביטול של שבוע מראש תודה:)
 • סדנא למעצבות.י פנים ואדריכליות.ים
  סדנא למעצבות.י פנים ואדריכליות.ים
  יום ד׳, 28 בדצמ׳
  Tel Aviv-Yafo
  28 בדצמ׳ 2022, 11:00 – 13:00
  Tel Aviv-Yafo, Franzos St 12, Tel Aviv-Yafo, Israel
  28 בדצמ׳ 2022, 11:00 – 13:00
  Tel Aviv-Yafo, Franzos St 12, Tel Aviv-Yafo, Israel
  בואו להכיר אותנו, ביחד ניצור משהו קטן ויפה בשיטת למינציה, נכיר סוגי עץ שונים, ננשנש ונבלה יחד תוך כדי יצירה בעץ הסדנה היא ללא עלות, עם זאת אנחנו משקיעות בה הרבה משאבים ומאמצים אנחנו מתארגנות לפי כמות האנשים, באם צץ משהו ואינכם יכולים להגיע נשמח לביטול של שבוע מראש תודה:)
 • סדנת למינציה - כיפוף עץ
   סדנת למינציה - כיפוף עץ
  יום ו׳, 16 בדצמ׳
  Tel Aviv-Yafo
  16 בדצמ׳ 2022, 11:00 – 12:30
  Tel Aviv-Yafo, Franzos St 12, Tel Aviv-Yafo, Israel
  16 בדצמ׳ 2022, 11:00 – 12:30
  Tel Aviv-Yafo, Franzos St 12, Tel Aviv-Yafo, Israel
  לכבוד יום העיצוב הישראלי מזמינות אתכן/ם לסדנה בה ניצור מעמד לפרח בשיטת למינציה ,נלמד על ההיסטוריה של הלמינציה על טכניקות של עבודה עם עץ ונדבר קצת על רהיטים *בואו עם בגדים נוחים לעבודה
 • סדנא למעצבות.י פנים ואדריכליות.ים
  סדנא למעצבות.י פנים ואדריכליות.ים
  יום ג׳, 06 בדצמ׳
  Tel Aviv-Yafo
  06 בדצמ׳ 2022, 11:00 – 13:00
  Tel Aviv-Yafo, Franzos St 12, Tel Aviv-Yafo, Israel
  06 בדצמ׳ 2022, 11:00 – 13:00
  Tel Aviv-Yafo, Franzos St 12, Tel Aviv-Yafo, Israel
  בואו להכיר אותנו, ביחד ניצור משהו קטן ויפה בשיטת למינציה, נכיר סוגי עץ שונים, ננשנש ונבלה יחד תוך כדי יצירה בעץ הסדנה היא ללא עלות, עם זאת אנחנו משקיעות בה הרבה משאבים ומאמצים אנחנו מתארגנות לפי כמות האנשים, באם צץ משהו ואינכם יכולים להגיע נשמח לביטול של שבוע מראש תודה:)
bottom of page